Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘In the time of the butterflies’

Ito ay isa din sa mga tema ng pilikula, ang pag-igpaw mula
sa takot at paniiil upang magrehistro ng paglaban
at pagnanais na mangibabaw: pag-igpaw sa
patyarkal na kultura upang igiit ang pantay na karapatan
bilang babaeng nakapiit sa kaayusan ng pamilya at ng lipunan…
__________________________________ 

Gamit ang pamalo—sa halip na baril, ang tipikal na armas sa pulitikal na pamamaslang—winakasan ng mga bayarang maton ng rehimen ang buhay ng tatlong magkakakapatid na Mirabal. Ang pagsasarang ito ng pilikulang “In the Time of the Butterflies,” adaptasyon ng nobelang sinulat ni Julia alvarez na may katulad na pamagat, ay alam na ng lahat ng sinumang pamilyar sa kontemporaryong kasaysayan ng Latin America—isang simbolikong pagsasalarawan ng pagtrato ng patyarkal na lipunan sa mga kababaihan: mahina, hindi palaban at madaling igupo.


Ang nasabing pilikulang idinerihe ni Mariano Barroso ay mahusay na presentasyon ng buhay nina Minerva, Mate, Dede at Patria (Salma Hayek, Mia Maestro, Pilar Padilla at Lumi Cavasoz, ayon sa pagkakasunod), ang magkakapatid na Mirabal ng Dominican Republic na nagmulat, nag-organisa at nag-armas laban sa diktaduryang Trujillo sa kanilang bansa. Kilala sila sa kolektibong alyas na “butterflies” sa loob ng kanilang rebolusyonaryong kilusan. Kalakhang halaw sa tunay na buhay bagaman piksyunalisado, mahusay na naisalarawan ng pilikula ang drama ng pamilyang sinubok ng pulitikal na paniniil ng diktaturya. Ito ang diktaturya ni Rafael Trujillo (Edward James Olmos) na naghari sa kanilang bansa noong 1930-61 sa isa sa pinakamadahas at pinakamapaniil na diktadurya sa kasaysayan ng daigdig.

PAGKONTROL
Dahas at suporta ng US ang naging salalayan ng paghahari ni Trujillo sa kanilang bansa. Ang pagpapatakbo niya ng tila pribadong korporasyon sa ekonomiya ay sinuhayan niya ng madugong pagpawi sa anumang porma ng oposisyon. Tinatayang mahigit 30,000 tao ang pinatay ng diktaturya, kabilang na dito ang lahing afro, sa kanyang kampanya upang manatili sa kapangyarihan at upang paputiin ang populasyon ng kanilang bansa.

PAG-IGPAW
Isang litaw na tema ng pilikula ang habulang tila pusa at daga nina Trujillo at Minerva. Sinampal ni Minerva sa gitna ng isang pormal na pampublikong pagdiriwang ang diktador na dagliang tinugunan ng pagpiit at pagtoryur sa kanilang ama na siyang ikakamatay nito; ang patakarang panlalaki lamang ang paaralan at propesyong abogasya ay mapapangibabawan ni Minerva resulta ng panalo niya sa isang larong dice laban kay Trujillo; magagawa namang dalawin ng diktador (na ipinakitang may pagnanasang sekswal kay Minerva sa simula ng pilikula) si Minerva sa kanilang tahanan—matapos itong mabilanggo bunga ng pagkahuli sa kanya—sa binaggit na “ultimong insulto sa huli at sa kanilang pamilya.”

Mahusay na naipakita ng pilikula ang palaban at hindi pala-sukong karakter ni Minerva. Gayunpaman may mga litaw na takot siya na masundan ang pagkamatay ng kanilang ama bunga ng ginagawa niyang paglaban sa diktadurya kung kaya pipigilan niyang masama sa kanilang kilusan si Patria, ang isa sa kanyang mga kapatid. Ito ay isa din sa mga tema ng pilikula, ang pag-igpaw mula sa takot at paniiil upang magrehistro ng paglaban at pagnanais na mangibabaw: pag-igpaw sa patyarkal na kultura upang igiit ang pantay na karapatan bilang babaeng nakapiit sa kaayusan ng pamilya at ng lipunan; pag-igpaw sa takot para sa kaligtasan ng pamilya upang sama-samang lumaban sa diktadurya; pag-igpaw mula sa pagdadalamhati upang magpatuloy sa paglaban; pag-igpaw sa absolutong pasistang paggogobyerno upang magtayo ng demokratikong pamahalaan.

HAMBALOS
Binanggit sa pilikula na naging huling hambalos sa rehimen ang pagkakapaslang sa tatlo sa apat na Mirabal; si Trujillo ay papaslangin anim na buwan matapos ang pagkitil sa magkakapatid. Sa mga aklat ng kasaysayan sinasabing ang pagkawala ng interes ng US kay Trujillo ang naging dahilan kung kaya ito ay pinaslang mismo ng mga ahente ng CIA. Lubhang naging “mabigat” na umanong dalhin para sa US si Trujillo bunga ng lumulubhang krisis sa ekonomiya Dominican na may katumbas na paglalim ng diskontento ng mamamayan; gayundin ang mga aktibidad ni Trujillo sa labas ng bansa gaya ng aktwal na pag-ekport nito ng pasistang atake laban sa mga kinikilala nitong kaaway niya. May mga boses ng oposisyon at lider-rebolusyonaryo na nakabase ng labas ng Dominican Republic ang inabutan pa din ng pamamaslang; ang pangulo ng Venezuela noon, isa sa kanyang mahigpit na kritiko, ay tinangka niyang ipapatay.

INSPIRASYON
Hindi naman matatawaran ang inspirasyon na inihandog ng magkakatid na Butterflies sa kanilang mamamayan. Ang pag-ipaw nila mula sa takot at kaayusang patyarkal at aktwal na pag-aarmas upang lumahok sa paghubog ng isang malaya at demokratikong bansa ay aalingawngaw sa mga kasunod na henerasyon at hanggang sa kasalukuyan. Magiging sunod-sunod at mabilisan ang palitan ng rehimen matapos paslangin si Trujillo; magiging lubhang mapagbantay naman ang mamamayang Dominican sa kanilang bagong-tamong demokrasya. Ang November 25, ang araw ng pagkakapaslang sa magkakapatid, ang kikilalanin ng maraming bansang latino bilang International Day Against Violence Towards Women.

“You’re going to fight everyone’s fight, aren’t you?” ang kanyang ina kay Minerva.

Ang paglaban para sa kalayaan at paghahangad ng batayang dignidad bilang tao ay laban hindi lamang ng iisa, kundi ng lahat.

Advertisements

Read Full Post »